Historien om Jesus Kristus i det Gamle Testamentet


Budskapet om Jesus Kristus, vår frelser, er bibelens fortelling - vår frelsers historie.

Grundige bibelgranskere har funnet historien om Jesus Kristus like fra begynnelsen av det gamle testamentet, for Han er det virkelige tema i både det gamle og det nye testamentet.

 • 1 Mosebok åpenbares Han som kvinnens sæd
 • 2 Mosebok er Han påskelammet
 • 3 Mosebok er Han sonofferet
 • 4 Mosebok er Han klippen som blir slått
 • 5 Mosebok er Han profeten
 • Josvas bok er Han høvdingen over Herrens hær
 • Dommernes bok er Han befrieren
 • Ruts bok er Han den himmelske løseren
 • Samuelsbøkene, Kongebøkene og Krønikebøkene er Han den lovede konge
 • Nehemias bok er Han landets gjenoppbygger
 • Esters bok er Han talsmannen
 • Jobs bok er Han min forløser
 • Salmene er Han mitt alt i alle
 • Salomos ordspråk er Han mitt forbilde
 • Predikeren er Han mitt mål
 • Salomos Høysang er Han den som tilfredstiler meg
 • Profetiske skriftene er Han fredsfyrsten som skal komme