Nr 77

Da Guds sønn på jorden gikk

Da Guds sønn på jorden gikk
Mange syke helbred fikk
Han bortviste aldri dem som kom til ham
Som vår frelser var han sendt
Han som syndres venn ble kjent
All vår straff ble lagt på Jesus, det Guds lam

Kor

Treng deg inn på Jesus nu, min kjære venn
Som han fordum var, han er den samme enn
Ja ifra hans dype sår herlig frelsesstrøm utgår
Hver en syndig sjel som kommer frelse får

Folket hørte om hans ry
Der han gikk fra bygd til by
Det gav håp og trøst til hver en lidende
Slike ting var aldri sett
Som av ham, fra Nasaret
Skarer trengte ham fra alle sidene

Er du syk så gå til ham
Gå, hver blind, hver halt og lam
Og han fjerner hver en synd og sykdomsmakt
Vit at Jesus skuffer ei
Se, han venter nu på deg
Tro det, alt hva han i ordet har deg sagt

Skriftlærd, klok og fariseer
Ofte rasende seg ter
Rådslår sammen, for å hindre Herrens verk
Men hans sak går frem idag
Jesus seirer i hvert slag
Og vi seire skal ved ham, som gjør oss sterk