Varsel om flytting bytte av domene / adresse

Gir med dette beskjed om at Nlgm.no fases ut og innholdet på nettsiden flyttes til ny adresse og nettstedets innhold vil bli redusert en del! Dette skjer basert på leseres interesser og behov av redusert administrasjons arbeid.

Endringene vil skje innenfor et års tid fra dette blir skrevet. Dato idag 14.11.23 Det nye domene navnet er enda ikke bestemt, men vil bli publisert når det er bestemt.

Det vil være i fremtiden mer fokus på å bygge opp en bibel side hvor folk kan lese Guds ord og noe annet innhold basert og inspirert av Guds ord. Jeg ser økende trafikk på det å lese Guds ord og fokuserer da på det i fremtiden.

Domenet vil i fremtiden være privat eid. Ønsker ikke bygge videre på at det skal måtte ligge et enk i bunn for å ha en nettside. Så får jeg med det fjernet en del arbeid som egentlig ikke er nødvendig bare for at domenet skal være et .no - det trengs ikke.

Ellers er det med stor glede å se at nettstedet stadig har mer trafikk. Folk leser og det betyr at det er interesse for Guds ord og det er svært bra.

Gud Velsigne dere og for all del hold bønnelivet aktivt og lev for Gud. Jesus kommer snart og plutselig. Vi har heller ingen garanti for morgendagen i dette livet. Så vi bør leve på en slik måte at vi er klare for å møte Jesus når som helst!

Les fra Guds ord

Pugging

Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit. Jes 26.3

Da Abram var ni og nitti år gammel, åpenbarte Herren sig for ham og sa til ham: Jeg er Gud den allmektige; vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. 1 Mos 17.1

For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. 2 Kor 4.4

Fienden som sådde det, er djevelen; høsten er verdens ende; høstfolkene er englene. 40 Likesom da ugresset sankes og brennes op med ild, således skal det gå til ved verdens ende: Matt 13.39-40

Slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. Jak 1.8

Nåde være med eder og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus, 4 han som gav sig selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden efter vår Guds og Faders vilje. Gal 1.3-4

I uforstandige galatere! hvem har forgjort eder, I som har fått Jesus Kristus malt for øinene som korsfestet? Gal 3.1

Men den som blev sådd blandt torner, det er den som hører ordet, og verdens bekymring og rikdommens forførelse kveler ordet, og det blir uten frukt. Matt 13.22

Og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne! Rom 12.2

Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 1 Kor 15.56

For Demas forlot mig, fordi han fikk kjærlighet til den nuværende verden. 2 Tim 4.10

For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Gal 2.19

Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart; for: Den rettferdige, ved tro skal han leve; 12 men loven har ikke noget med troen å gjøre, men: Den som gjør det, skal leve derved. Gal 3.11-12

Da vi jo vet dette at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham forat synde-legemet skulde bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden; 7 for den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Rom 6.6-7

For synden skal ikke herske over eder; I er jo ikke under loven, men under nåden. Rom 6.14

For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster, som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi bar frukt for døden; 6 men nu er vi løst fra loven, idet vi er død fra det som vi var fanget under, så vi tjener i Åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Rom 7.5-6

Idet det blir vitterlig at I er Kristi brev, tilblitt ved vår tjeneste, innskrevet ikke med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på stentavler, men på hjertets kjødtavler. 2 Kor 3.3

For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. Rom 8.14

Mon du kan finne bunn i Guds vesen eller nå frem til den Allmektiges ytterste grense. Job 11-7

Så sier Herren: Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, og hvis hjerte viker fra Herren. Jer 17.5

Min sønn! Akt på mine ord, bøi ditt øre til min tale! 21 La dem ikke vike fra dine øine, bevar dem dypt i ditt hjerte! 22 For de er liv for hver den som finner dem, og lægedom for hele hans legeme. Ordsp 4.20-22

For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, 12 idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden, 13 mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, 14 han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger. Tit 2.11-14

Bibelvers på Engelsk / KJV

But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children Psalm 103.17

They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one Romans 3.12

For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all James 2.10

But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel 1 Timothy 5.8

Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing; and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked Revelation 3.17

Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart Ephesians 4.18