Les fra Guds ord

Pugging

Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit. Jes 26.3

Da Abram var ni og nitti år gammel, åpenbarte Herren sig for ham og sa til ham: Jeg er Gud den allmektige; vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. 1 Mos 17.1

For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. 2 Kor 4.4

Fienden som sådde det, er djevelen; høsten er verdens ende; høstfolkene er englene. 40 Likesom da ugresset sankes og brennes op med ild, således skal det gå til ved verdens ende: Matt 13.39-40

Slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. Jak 1.8

Nåde være med eder og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus, 4 han som gav sig selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden efter vår Guds og Faders vilje. Gal 1.3-4

I uforstandige galatere! hvem har forgjort eder, I som har fått Jesus Kristus malt for øinene som korsfestet? Gal 3.1

Men den som blev sådd blandt torner, det er den som hører ordet, og verdens bekymring og rikdommens forførelse kveler ordet, og det blir uten frukt. Matt 13.22

Og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne! Rom 12.2

Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 1 Kor 15.56

For Demas forlot mig, fordi han fikk kjærlighet til den nuværende verden. 2 Tim 4.10

For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Gal 2.19

Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart; for: Den rettferdige, ved tro skal han leve; 12 men loven har ikke noget med troen å gjøre, men: Den som gjør det, skal leve derved. Gal 3.11-12

Da vi jo vet dette at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham forat synde-legemet skulde bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden; 7 for den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Rom 6.6-7

For synden skal ikke herske over eder; I er jo ikke under loven, men under nåden. Rom 6.14

For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster, som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi bar frukt for døden; 6 men nu er vi løst fra loven, idet vi er død fra det som vi var fanget under, så vi tjener i Åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Rom 7.5-6

Idet det blir vitterlig at I er Kristi brev, tilblitt ved vår tjeneste, innskrevet ikke med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på stentavler, men på hjertets kjødtavler. 2 Kor 3.3

For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. Rom 8.14

Mon du kan finne bunn i Guds vesen eller nå frem til den Allmektiges ytterste grense. Job 11-7

Så sier Herren: Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, og hvis hjerte viker fra Herren. Jer 17.5

Min sønn! Akt på mine ord, bøi ditt øre til min tale! 21 La dem ikke vike fra dine øine, bevar dem dypt i ditt hjerte! 22 For de er liv for hver den som finner dem, og lægedom for hele hans legeme. Ordsp 4.20-22

For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, 12 idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden, 13 mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, 14 han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger. Tit 2.11-14

Bibelvers på Engelsk / KJV

But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children Psalm 103.17

They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one Romans 3.12

For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all James 2.10

But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel 1 Timothy 5.8

Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing; and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked Revelation 3.17

Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart Ephesians 4.18