Vilkår & Betingelser

1.Hvem, hva og hvor

Claes Ruben Thørnquist
Thørnquist Ministry
Storgata 7a
3183 Horten

Tel : +4745861348
Epost : post@nlgm.no

Org nr : 922 102 287

Bankkonto : 2480.32.34112
Iban : NO8624803234112
BIC/SWIFT : SPTRNO22

NB : Organisasjonens org nr, navn og form skal med tiden endres. Vi er foreløpig registrert som enkeltpersonsforetak for ganske enkelt å ha rettighet til å kjøpe, eie og administrere et .no domene. Dette er ikke noe vi ønsker å bygge videre på.

Nlgm.no med alt dets innhold vil så lenge vi lever bestå uavhengig av org form og navn.


2.Betingelser for bruk av nlgm.no

Alle mennesker oppfordres og står fritt til å lese / benytte seg av denne websiden så lenge man kun bruker websiden til å tilegne seg kunnskap og dekke ens informasjonsbehov. Alder ingen hindring. Voksne, barn og eldre har ikke vondt av å lese litt gode tekster inspirert fra Bibelen.

Det er ingen betingelser for bruk av nlgm.no annet enn at alle bes respektere sidens innhold enten man er enig i det eller ikke.

3.Deling

Man står helt fritt til å dele url på alle sosiale medier feks facebook. Ønsker man å dele artikler kan man copy and paste link til hvor man vil dele den.

Predikanter, foredragsholdere og forelesere oppfordres også og står helt fritt til å dele sidens innhold i sine taler. Brukes digital fremvisning på scene kan man fritt dele alt man ønsker i dine presentasjoner. Feks sangtekster er glimrende og enkelt å dele med nlgm.no så folket i menigheten kan synge allsang.

Skulle noe innhold være beskyttet mot fremvisning og kun kan brukes i enklere form vil dette opplyses i det spesifikke teksutdrag.

Om du ønsker å dele nettsidens innhold, sider eller innlegg med andre MÅ du og forplikter deg til å gjøre dette på en ansvarlig måte.

4.Copyright

Dette er Guds ord som er fritt og gratis for alle så vi ville tatt oss en for stor frihet om vi la ned copyright på det vi skriver. Vi oppfordrer til å dele nettsidens innhold med andre da vi ønsker at ordet skal spres mest mulig.

5.Gale hensikter

Dersom det oppdages forsøk på å ødelegge, misbruke eller på annen måte volde skade på nettstedet er man her advart om at alle slike forsøk vil bli politianmeldt.

Alle ip adresser logges. Opplyser her også om at vi anstrenger oss betydelig for å holde nettstedet innbrudds sikkert. Vi utfører daglig backup av hele databasen og kan derfor enkelt på hvilket som helst tidspunkt re etablere hele siden til ny eller eldre backup.

Vi tar også manuell kopi av all alle innlegg inkludert html som lagres som en ekstra sikkerhet.

Guds ord vil alltid ha fremgang og sannheten skal frem. Vi gir oss aldri.


6.Juridisk

Overnevnte vilkår og betingelser for all bruk av nlgm.no skal utelukkende reguleres av og tolkes i samsvar med lovverket i Norge, og du underlegger deg ugjenkallelig de norske domstolers jurisdiksjon.

7. Endringer på websiden / tjenesten

Nlgm forbeholder seg retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer av websiden og tjenesten når vi finner det hensiktsmessig og riktig for oss.

Nlgm kan foreta endringer på tjenesten, herunder design og layout, søke- og presentasjonslogikk og kategoristruktur uten å innhente samtykke fra deg som bruker.

Ved endringer av vesentlig betydning vil vi gjøre vårt beste for å varsle om endringene innen rimelig tid, og senest innen endringen finner sted.

I særlige tilfeller, eller dersom endringene ikke er av vesentlig betydning, vil endringer også kunne finne sted uten varsel.

Om du har noen spørsmål vedr. reglene eller annet, kontakt oss for på post@nlgm.no

Oppdatert pr 11.04.2021