Gud er Ånd, Uendelig, Evig og Uforanderlig

Gud er Allmektig

Da Abram var ni og nitti år gammel, åpenbarte Herren sig for ham og sa til ham: Jeg er Gud den allmektige; vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. 1 Mos 17.1

Gud er Allvitende og Allestedsnærværende

Er jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte? 24 Eller kan nogen skjule sig på lønnlige steder så jeg ikke kan se ham? sier Herren. Opfyller jeg ikke himmelen og jorden? sier Herren. Jer 23.23-24

Gud er Hellig

Herre, hvem er som du blandt gudene? Hvem er som du herliggjort i hellighet, forferdelig å love, underfull i gjerning. 2 Mos 15.11

Hvem skulde ikke frykte, Herre, og ære ditt navn? Du alene er hellig, og alle folkene skal komme og tilbede for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbaret. Åp 15.4

Gud er Kjærlighet

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3.16

Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud; for Gud er kjærlighet. 1 Joh 4.8

Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Sal 86.15

For du, Herre, er god og villig til å forlate og rik på miskunnhet mot alle dem som påkaller dig. Sal 86.5

Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder. 1 Pet 5.10

Herren er ikke sen med løftet, således som nogen akter det for senhet, men han har langmodighet med eder, da han ikke vil at nogen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse. 2 Pet 3.9-10

Gud er Ånd

Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet. Joh 4.24

Gud er Uforanderlig

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge. Jak 1.17

Se mine hender og mine føtter, og se at det er mig selv! Kjenn på mig og se! En ånd har jo ikke kjøtt og ben, som I ser at jeg har. Luk 24.39

Gud er Trofast

Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den. 1 Kor 10.13

Gud er Uransakelig

O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. Rom 11.33

For det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning. Rom 1.19-20

Han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie,. Hebr 1.3

Mon du kan finne bunn i Guds vesen eller nå frem til den Allmektiges ytterste grense? Job 11.7

Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud. Sal 90.2

Gud er Rettferdig og Rettskaffen

Klippen! - fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier; en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han. 5 Mos 32.4

Og når I påkaller som Fader ham som dømmer uten å gjøre forskjell, efter enhvers gjerning, da ferdes i frykt i eders utlendighets tid. 1 Pet 1.17

Og jeg hørte engelen over vannene si: Rettferdig er du som er og som var, du hellige, at du har dømt således. Åp 16.5

Gud er Dommer

Til høitidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er opskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder. Hebr 12.23

Så se da Guds godhet og strenghet: Strenghet er over dem som er falt, men over dig er Guds godhet, såfremt du holder dig til hans godhet, ellers skal også du bli avhugget. Rom 11.22


Les også :

"Hva vet vi om Gud egentlig" av Thoralf Gilbrant...