Nr 2

Det er så få som stoler

Det er så få som stoler på Herrens store makt
Og mange, mange tviler på alt hva han har sagt
De tenker: Mon om Gud er til?
Tror ikke at han hjelpe vil
De i sin sjel blir aldri still
For alt hva Jesus kan

Og atter andre siier : Å be, det nytter ei
Det er vel best jeg tier, han hører ikke meg
For andre går det kanskje an
Å be til Gud, vår frelsermann
Men om jeg ber, og ber igjen
Så hører ikke han

Jeg er jo så elendig, i meg bor intet godt
Jeg prøver bli selvstendig, men synes det går smått
For all den synd som bor i meg
Den vil jo ikke fjerne seg
Kan Jesus være glad i meg?
Det kan vel ikke han?

Du bør slett ikke prøve og gjøre noe selv
For Jesus regner ikke med ditt allikevel
Men legg ditt alt på Jesus Krist
Da blir du aldri lei og trist
Men du skal vite helt forvisst
At Jesus hjelpe vil

Så tenk nu ikke mere på det som engang var
For Jesus på Golgata din synd utslettet har
Det gamle nu forganget er
Se alt er blitt fornyet her
Hver dag er Jesus selv deg nær
Han alltid hjelpe vil