Nlgm.no er en litterær Misjon på internett

Nytt Liv gospel Misjon ( Thørnquist Ministry ) er en frittstående, tverrkirkelig misjon som arbeider for å spre Guds rene ord på internett ved å gjengi gamle tekster fra gamle kristelige bøker og annet relevant.

Misjonen har ingen lønnet administrasjon i Norge, og alt arbeidet som blir gjort av styret og administasjonen, blir utført på dugnadsbasis.

Nlgm.no

En tekst og bildebasert nettside hvor kjerneverdien er Guds Ord.

Her kan du finne gamle tekster, dikt og sanger skrevet av gamle Predikanter og Forfattere da Internettet er en Verdifull og Tidsriktig kilde for Kunnskap. Hensikten med dette er å kunne tilby Relevant og Aktuelt lesestoff til alle som ønsker å lese det.
Vi mener at de gamle gode tekster, dikt og sanger er like aktuelle idag som da de ble forfattet.

Vi vektlegger ikke noen fancy nettside. Kun helt enkelt satt opp med teksten som den sentrale verdi. Gode bilder av Guds skaperverk brukes for å fremheve Guds Storhet, Makt og Fantasi.

Vi håper at mange skal kunne glede seg over det som her blir lagt ut.

Formålet med nlgm.no

Vår berettigede interesse er å tilby bibelsk innhold som dekker publikums informasjonsbehov. ALLE som godtar Bibelen og Ordet som er Kristus har en felles oppgave ; Spre kunnskapen / budskapet om den kristelige lære til menneskene der ute i den store vide verden. Vi bruker nlgm.no av nettopp denne årsak ; Spre ordet om korset og Jesu Lære slik at folk kan lese det.

Vi jobber mot at man skal kunne sette seg grundig inn i kristendom og dens praksis / virkemåte ved hjelp av å lese på nlgm.no

Helt direkte ønsker vi at folk skal godta Bibelens lære som den absolutte sannhet hevet over enhver menneskapt teori og læresetning.

Sannheten

Vi har INGEN intensjon eller hensikt om å bryte ned, ødelegge for andre, spre et falskt budskap eller på noen annen måte påvirke folk på en negativ måte med nettsidens innhold. Samtidig kan vi ikke godta at det florerer mye falsk lære der ute. Derfor vil vi alltid vektlegge, avsløre, fortelle sannheten og bidra til at folk får riktig og bibeltro informasjon.

Vi er klar over at

Vi er klar over at nettstedets innhold vil bli kritisert av noen, og muligens bli rost av andre.
Moderne fariseere, som trekker sin egen-rettferdige kappe omkring seg, vil ikke like innholdet på nettstedet. Det vil heller ikke moderne saduseerne, som benekter selve grunnlaget for vår tro. Dette er direkte tilsiktet fra vår side. Man har holdt på lenge nok med hemmelighetskremmerier fra før.

Nøye utvalgt kildemateriale

Vi legger kun ut materiale som er i tråd med den lære Bibelen tilbyr. Vi bøyer oss for Guds ord og vil aldri legge ut noe som er i strid med Bibelens lære. Derfor leses og kontrolleres alt som blir lagt ut nøye før det legges ut.

Nlgm.no domene

Vårt domene nlgm.no står for "New Life Gospel Ministry". Selve domenet er tilfeldig valgt uten gale hensikter. Det er en stor glede for oss at navnet / domenet ble en suksess.

Oppdatert 07.04.2022