Nlgm.no er en litterær Misjon på internett

 
Nlgm.no er en uavhengig, frikirkelig, tverrkirkelig, frittstående misjon som arbeider for å spre Guds rene ord på internett ved å forfatte selv og gjengi gamle tekster fra gamle kristelige bøker og andre gode troverdige kilder til god kristelig literatur.

Misjonen har ingen lønnet administrasjon i Norge, og alt arbeidet blir utført på dugnadsbasis.

Nlgm.no

En tekst og bildebasert nettside hvor kjerneverdien er Guds Ord.

Her kan du finne gamle tekster, dikt og sanger skrevet av gamle Predikanter og Forfattere da Internettet er en Verdifull og Tidsriktig kilde for Kunnskap. Hensikten med dette er å kunne tilby Relevant og Aktuelt lesestoff til alle som ønsker å lese det da de gamle gode tekster, dikt og sanger er like aktuelle idag som da de ble forfattet.

Det vektlegges ikke noen fancy nettside. Kun helt enkelt satt opp med teksten som den sentrale verdi. Gode bilder av Guds skaperverk brukes for å fremheve Guds Storhet, Makt og Fantasi.

Lesere skal kunne glede seg over det som blir lagt ut.

Formålet med nlgm.no

Den berettigede interesse er å tilby bibelsk innhold som dekker publikums informasjonsbehov. ALLE som godtar Bibelen og Ordet som er Kristus har en felles oppgave ; Spre kunnskapen / budskapet om den kristelige lære til menneskene der ute i Norge. Nlgm.no er opprettet av nettopp denne årsak ; Spre ordet om korset og Jesu Lære slik at folk kan lese det på en tidsriktig måte.

Det jobbes mot at man skal kunne sette seg grundig inn i kristendom og dens praksis / virkemåte ved hjelp av å lese på nlgm.no

Ønsker at folk skal godta Bibelens lære som den absolutte sannhet hevet over enhver menneskapt teori og læresetning.

Sannheten

INGEN intensjon eller hensikt om å bryte ned, ødelegge for andre, spre et falskt budskap eller på noen annen måte påvirke folk på en negativ måte med nettsidens innhold. Samtidig kan det ikke godtas at det florerer mye falsk lære der ute på internett. Derfor vil det alltid vektlegges, avsløre, fortelle sannheten og bidra til at folk får riktig og bibeltro informasjon.

Klar over at

Klar over at nettstedets innhold vil bli kritisert av noen, og muligens bli rost av andre.
Moderne fariseere, som trekker sin egen-rettferdige kappe omkring seg, vil sannsynligvis ikke like alt innholdet på nettstedet. Det vil heller ikke moderne saduseerne, som benekter selve grunnlaget for sann evangelsik tro. Dette er direkte tilsiktet på nlgm.no. Man har holdt på lenge nok med hemmelighetskremmerier fra før.

Nøye utvalgt kildemateriale

Legger kun ut materiale som er i tråd med den lære Bibelen tilbyr. Bøyer oss for Guds ord og vil aldri legge ut noe som er i strid med Bibelens lære. Derfor leses og kontrolleres alt som blir lagt ut nøye før det legges ut.

Oppdatert 26.03.2023