Nr 18

Bak stjerners myriader

Bak stjerners myriader jeg en herlig bolig har
Som Jesus Kristus nu bereder meg
Og når den så er ferdig, jeg med glede den inntar
Ved tanken, nu mitt hjerte fryder seg

Kor :

Tenk snart så er jeg der bak himlens stjernehær
I hjemmet som til evig tid består
Jeg i de skjønne saler i den hvite drakten går
Hvor skjønt å være der hvor Jesus er

Der kreves ingen leie, nei, der bor jeg fritt og godt
Min kjære frelser har jo alt betalt
Ei noe mørke råder der i dette himmelslott
Guds herlighet skal lyse over alt

Jeg frykter ingen sykdom, der den ingen adgang får
Ei heller synd og død får komme inn
Når jeg av nåde engang for min frelsers åsyn står
Er siste tåre tørret av mitt kinn