Nr 79

Der er rop i Guds leir

Det er rop i Guds leir, for den herlige seir
Som ble vunnet på Golgata høy
Tenk at djevelens hær virkelig avvæpnet er
Det er herlig og undefullt

Kor :

Underfullt, underfullt
Det er herlig og undefullt
Du kan prise Guds lam
Han har fjernet din skam
Det er herlig og underfullt

Er du ensom, forlatt, syndesyk og fortapt
Der er frihet i Frelserens navn
Når han setter deg fri kan du også få si :
Det er herlig og undefullt

Vil du tro dette ord: Han har dekket et bord
Fullt av feteste retter det er
Kom og fryd deg nu i det som Jesus vil gi
Det er herlig og undefullt