Nr 41

O, Jesus du som fyller alt i alle

O, Jesus du som fyller alt i alle
Som rik på miskunnhet og nåde er
Jeg lik Maria, for din fot vil falle
For intet hvilested er skjønt som her
Min frelser kjær, ditt skjønne navn jeg nevner
Ifra mitt hjertes dyp jeg priser deg
Og alle tvilens mørke skyer revner
Din nådesol skal gjennomstråle meg

Jeg er jo skjult i dine sår og vunder
Ditt ord nu er blitt lykte for min fot
Når du meg fører inn i prøvens stunder
Din Hellig Ånd skal gi meg kraft og mot
La ilden alltid i mitt hjerte brenne
Fyll du meg mere med din kjærlighet
Så jeg igjen kan andre sjeler tenne
I brann for deg, som skjenker liv og fred

Jeg intet annet ønske har på ferden
enn blott : Å være deg et ærens kar
At jeg må være lys og salt i verden
Og skinne som en stjerne ren og klar
Du er mitt alt, O, Jesus du er livet
Hva enn meg møter, du min lovsang er
Du har jo himlens herlighet meg givet
I evighet skal jeg få være der