Bibelvers om Hvem jeg er i Kristus

Jeg er Akseptert i Kristus

 • Joh 1.12 - Jeg er Guds barn
 • Joh 15.15 - Jeg er Jesu venn
 • Rom 5.1 - Jeg er rettferdiggjort
 • 1 Kor 6.20 - Jeg er kjøpt, prisen er betalt, jeg tilhører Gud
 • 1 Kor 12.27 - Jeg er et lem på Kristi legeme
 • Ef 1.1 - Jeg er en av de hellige
 • Ef 1.5 - Jeg har fått barnekår ved Jesus
 • Ef 2.18 - Jeg har adgang til Faderen gjennom den Hellige Ånd
 • Kol 1.14 - Jeg er tilgitt
 • Kol 2.10 - Jeg har del i Kristi fylde

Jeg er Trygg i Kristus

 • Rom 8.1,2 - Jeg er fri fra fordømmelse
 • Rom 8.28 - Jeg vet at alle ting tjener til Gode når jeg elsker Gud
 • Rom 8.33,34 - Jeg er fri fra alle fordømmende anklager mot meg
 • Rom 8.35 - Jeg kan ikke skilles fra Guds kjærlighet
 • 2 Kor 1.21 - Jeg er gjort fast i troen, salvet og forseglet av Gud
 • Kol 3.3 - Jeg er skjult med Kristus i Gud
 • Fil 1.6 - Jeg er viss på at den gode gjerning Gud har begynt i meg, skal fullføres
 • Fil 3.20 - Jeg har min borgerrett i himmelen
 • 2 Tim 1.7 - Jeg er ikke gitt motløshets ånd, men krafts, kjærlighets og sindighets ånd
 • Hebr 4.16 - Jeg kan finne nåde og miskunn som gir hjelp i rette tid
 • 1 Joh 5.18 - Jeg er født av Gud, og den onde kan ikke røre meg