Nr 15

Gå på evangelisk møte

Gå på evangelisk møte var for meg utenkelig
Be til Gud, - å bli en kristen, var det ingen mening i
Tenk å ligge der på kne og rope høyt Halleluja
Nei, en sådan læresetning vil jeg holde meg ifra

Jeg er døpt som ganske liten i en kirke pen og stor
Og jeg tror på Gud i himlen, jeg som alle andre tror
Jeg gjør godt mot alle mennesker, er så pen og pyntelig
Så å bli noe bedre enn meg, det synes jeg var vanskelig

Men en kveld jeg satt alene, fikk jeg plutselig slik trang
Til å gå på pinsemøte, for å høre spill og sang
Og jeg gjorde som jeg tenkte : Jeg tok plass på siste benk
Mens de talte og de sang, så ble jeg mer og mer fortenkt

Predikanten gjentok gang på gang : Du fødes må på ny
Ingen kommer inn i himlen på sitt gode navn og ry
Egen gjerning duger intet, ei litt vann av prestens hånd
Skal du frelses, må du fødes ved den gode Hellig ånd

Denne taler gikk som piler like til mitt hjerte inn
Og jeg kjente hvordan Herren bøyde ned mitt stive sinn
Aldri før jeg hadde sett at jeg så stor en synder var
Før enn jeg fikk skue Jesus Kristus, morgenstjernen klar

Det som før var meg en gåte, ble for meg en virkelighet
Alt mitt eget ble fordrevet av Guds store kjærlighet
Og jeg kjente jeg ble løst og fri fra tvilens sterke bånd
Mens mitt hjerte strømmet over, og det jublet i min ånd

Og av nåde fikk jeg følge frelseren i dåpens grav
Siden fikk jeg selve pantet, da han åndens dåp meg gav
Derfor priser jeg min Herre, roper høyt : Halleluja
Og den lære jeg nu har, den vil jeg aldri gå ifra