Nr 136

Da min Jesus frelste meg

Da min Jesus frelste meg
Og Han grep min svake hånd
Han meg løftet opp fra syndens dype dynn
Dro meg kjærlig inn til seg
Brøt i sønder satans bånd
Og Hans dyre blod meg renset fra all synd

Kor

Det er kraft i Jesu Kristi navn
Han kan fylle hele hjertets savn
Han idag den samme er
Som den gang Han vandret her
Og på bønnen Han gir svar til en og hver

I sin store kjærlighet
Fant Han meg fortapte sjel
Og Han vasket alle syndens dype sår
Kledte meg i herlighet
Gjorde alt så såre vel
Hans velsignelser er mer enn jeg forstår

Hvilken nåde rik og stor
Jeg er frelst og født påny
Og den Hellig Ånden ga Han meg til pant
Jesus i mitt hjerte bor
I Hans navn der fant jeg ly
Tenk at morgenstjernen i min sjel opprant