Nr 86

Det skal komme en dag

Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt
Ingen tordenskyer mer, ingen tårer der vi ser
Alt er fred og evig vår, i det land hvor Herren rår
Hvilken underfull dag det vil bli

Kor :

Hvilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se
Når for hans fot jeg kneler ned, som engang døde i mitt sted
Når han tar meg ved sin hånd
Og leder meg til løftets land
Hvilken underfull dag det vil bli

Slutt er sorg og besvær. Ingen byrde bæres der
Ingen sykdom og nød, - ingen skilles skal ved død
Og for evig skal vi bo hos ham som bygget frelsens bro
Hvilken underfull dag det vil bli

For den hellige Gud, – kneler Lammets skjønne brud
Uten lyte og plett, i rettferdigheten kledt
For i glemselens hav deres synder fant sin grav
Er din synd slettet ut, kjære venn?