Nr 12

Ennu strømmer fra Jesus

Ennu strømmer fra Jesus Hans kjærlighets flod
Til hver håpløs og lidende sjel
Det er frelse å få ved Hans hellige blod
Ennu går Han omkring og gjør vel

Kor :

La en dråpe av blodet berøre deg nu
Det vil gjøre deg lykk'lig og glad
Det vil løse fra synden, fra sykdom og gru
Gi deg adgang til himmelens stad

Ved de sår som Han fikk på forbannelsens tre
Er det legedom nok for enhver
Om du roper i nøden så skal du få se;
Han vil komme deg underfullt nær

Som den blodsyke kvinne helbredelse fant
Da i tro hun berørte Hans klær
Så vil du få erfare at løftet er sant
Når du kommer til Ham som du er