Nr 132

Der finnes så mangt som ei kan forstås

Der finnes så mangt som ei kan forstås
At vi går så glade vår vei
Vi gikk over Jorden for Kanaan å nå
Og det er som himmel for meg

Kor :

Å det er som himlen for meg
Ja, det er som himlen for meg
Jeg gikk over Jordan for Kanaan å nå
Og det er som himlen for meg

I jublende lykke vi roper i kor
Og mange de fatter det ei
Vi salves av ånden, ei tvil i oss bor
Og det er som himlen for meg

Vi tonene hører fra sangkoret hist
Dit sorgene ei finner vei
Er budskap oss grep fra vår Herre og Krist
Og det er som himlen for meg

Vi venter Hans gjenkomst i herlighet stor
Som døde på Golgata høy
Hans engler skal bære meg dit hvor Han bor
Da åpnes Guds himmel for meg

Kor :

Da åpnes Guds himmel for meg
Hans engler skal bære meg dit hvor Han bor
Da åpnes Guds himmel for meg