Ansvarsfraskrivelse

 
På Nlgm.no blir det alltid gjort det som kan gjøres for å sikre at opplysningene på denne hjemmesiden er fullstendige, korrekte og ajourførte, og at eventuelle feil korrigeres. Kan ikke gi garanti for opplysningenes aktualitet, nøyaktighet, fullstendighet osv. Eier kan således heller ikke på noen måte gjøres erstatningsansvarlig for den informasjon som finnes på nlgm.no med dets innhold – uansett om denne informasjonen mot forventning skulle være ukorrekt. Det fraskrives ethvert erstatningsansvar tilknyttet domene navnet / adressen nlgm.no
Det fraskrives ethvert ansvar for skrivefeil og plutselige forandringer som følge av alle mulige ulike årsaker.

Eier kan heller ikke pålegges ansvar for skader eller tap, som måtte oppstå – direkte eller indirekte – som følge av bruken av denne hjemmesiden. Det gjelder også eventuelle datavirus forårsaket av nedlastinger.

Eier kan ikke gjøres ansvarlig for innholdet på de nettsider og eksterne dokumenter, det evnt linkes til. Anvendelsen skjer på brukerens eget ansvar.

Det gjøres det som er mulig for å sikre en stabil drift av hjemmesiden, men er dog ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser eller nedbrudd, f.eks. avbrudd på grunn av feilretting, vedlikehold eller forbedring av hjemmesiden.


For ordens skyld

 
Blir eier forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt, eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er eier fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Disclaimer

 
Please note that the information provided on nlgm.no and other related web properties are for informational purposes only. The information is provided by owner and whilst we endeavor to keep the information up-to-date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of or in connection with the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of nlgm. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, owner takes no responsibility for and will not be liable for the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

Owner do not make any warranties or guarantees of any kind relating to the content of this website, including that the information contained within this website is accurate, complete or reliable, and Thørnquist Ministry are not responsible for any errors or omissions.

The site and content are provided on an ‘as is’ basis, and all the opinions are the writers opinions and our own and are free to be agreed with or not.

Owner disclaim all liability from the use of any information associated with nlgm.no

Redigering

Sist redigert 12.04.2023