Hvem vi støtter økonomisk og deler ståsted politisk med

1.Menneskeverd ( Prolife )

Da vi er sterkt imot abort og aktiv dødshjelp støtter vi organisasjonen Menneskeverd

Hvem og hva er menneskeverd - Link Wikipedia

Hva sier organisajonen om seg selv...

2.Evangeliesenteret

Vi støtter evangeliesenteret da denne organisasjonen har hjulpet tusenvis av mennesker ut av akutt rusproblematikk til et liv uten rusmisbruk og lar oppfølging. Evangeliesenteret klarer med Guds hjelp det myndighetene ikke har sjans til å klare. Ingen metadon eller subutex, bare renhet.

Det tilbys også vernet omsorg og mulighet for å bo på en av senterets lokasjoner for å være i et effektivt ettervern og få omsorg. Personer rundt seg som vet hva dette dreier seg om.

Senteret er helt unikt. Derfor vil vi være med å støtte denne virksomheten slik at folk i akutt nød kan få hjelp. Ikke bare ut av problemene, men også til et verdig liv.

For den som ønsker tilbys det dessutten skole / utdanning. Og for alle som vil kan man bli ledet til Jesus og finne den verdifulle troen på han, hvilket fører til den fulle forankring i livet som alle trenger å ha og som vi føler oss så tomme uten.

Vi har ikke ord.