Berøring med Guds Ord

Å bli opplivet så det varer blir man bare gjennom Guds ord.

En mann sto opp på et av våre møter og sa at han håpet å få så meget av disse møtene at det kunne vare hele livet. Jeg sa til ham at han likeså kunne forsøke å spise så meget til frokost, at han hadde nok for resten av sin levetid. Det er en feiltagelse som folk ofte gjør seg skyldig i dette, at de løper på møter og tror at det er møtene som skal gjøre verket. Men hvis møtene ikke fører deg nærmere i berøring med Guds ord, vil hele inntrykket være forsvunnet innen tre måneder. Jo mere du elsker skriften, desto sterkere blir din tro. Det forekommer få frafall blant dem som elsker skriften.

Om du kommer i nærmere forbindelse med Guds ord, vil du få noe som varer, fordi ordet blir evindelig. I salme 119 ber David ni ganger om at Gud vil opplive ham etter sitt ord, sine dommer, sin lov og sin miskunnhet.

Om jeg greide å si noe som kunne anspore de kristne til å få større kjærlighet til Guds ord, så ville jeg anse det som den største tjeneste jeg kunne gjøre dem.

Du spør kanskje : "Hvorledes skal jeg bli mere glad i min bibel?"

Hvis du bare ville ta deg tid til virkelig å studere Bibelen, og be Gud om hjelp til det, vil han sikkert gi deg den hjelpen.

Bibelstudie Veiledning i bibelstudium av Dwight Lyman Moody
Herre, må du la meg lykkes på ferden jeg har lagt ut på. 1. Mos 24.42

Ordet og arbeidet

Guds ord og arbeid skaper sunne kristne. Bare Ordet uten arbeid, vil få folk til å lide av noe jeg vil kalle religiøs gikt. Hvis de på den annen side bare arbeider og ikke bruker Ordet, vil det ikke vare lenge før de faller i all slags synd og villfarelse, og de vil gjøre mere ondt enn godt. Men betrakter vi først Ordet og så går til arbeidet, skal vi bli sunne og brukbare kristne.
Jeg har aldri sett en fruktbærende kristen som ikke på samme tid var en flittig bibelleser.

Om et menneske forsømmer sin bibel kan han nok be Gud bruke ham i sitt arbeid ; men Gud kan ikke det, fordi det er for lite stoff for den Hellige Ånd å virke gjennom. Vi må ha selve Ordet, som er skarpere enn noe tveegget sverd.

Det holdes mange bønnemøter, men det er noe som er likeså nødvendig som bønn, og det er at vi leser vår bibel, studerer den, hører bibelske foredrag og deltar i bibeltimer, så vi kan få tak i Guds ord.

Når jeg ber, taler jeg til Gud ; men når jeg leser Ordet, taler Gud til meg. Det er i virkeligheten mere påkrevd at Gud taler til meg, enn jeg til ham. Jeg tror vi ville vite bedre hvordan vi skulle be, om vi hadde større kjennskap til Bibelen.

Hva duger en hær til, hvis den ikke forstår å bruke sine våpen? Hva duger en ung mann til i et kristelig arbeid, hvis han ikke forstår å bruke sin bibel? En mann er ikke meget verd i krig, hvis han ikke stoler på sine våpen, og jeg har heller aldri truffet noen som tvilte på Bibelen og likevel var dyktige i kristelig arbeid.

Jeg har sett den ene virksomhet etter den andre er blitt lagt øde, fordi menneskene har tapt tilliten til denne gamle bok.

Hvis vi selv næres av ordet av Ordet, blir det lettere å tale hans ord være daglig føde for dem. Deres erfaringer kan være meget gode og nyttige til en begynnelse, og de kan delvis hjelpe andre ved å fortelle om dem ; men hvis de bare fortsetter med dette, vil de snart bli gamle og forslitte, og folk blir trette av å høre det samme omigjen og omigjen. Når de har fortalt hvorledes de er blitt omvendt, må de lære å leve av Ordet.

Vi er ikke en kilde i oss selv. Guds ord er den sanne kilde. Hvis vi selv næres av Ordet, blir det lettere å tale til andre ; og ikke bare det ; vi kommer også stadig til å vokse i nåden, så andre snart vil merke det i vår vandel og i våre samtaler. Det er få som vokser, fordi det er få som studerer Bibelen.

Jeg vil gjerne gi alle nyomvendte det rådet, at de søker mest mulig omgang med kristne, som har større erfaringer enn de selv. Jeg liker å være sammen med folk som vet mer enn jeg gjør, og i slike tilfeller forsøker jeg å få så meget godt av dem som mulig.
Studer Bibelen nøye og under bønn! Spør andre hva det menes med de forskjellige steder, som du ikke forstår, og når du så har fått tak i de store sannheter som det inneholder, vil du ha mindre å frykte fra djevelen, verden og ditt indre kjød. Du vil ikke bli skuffet i ditt kristne liv.

Noe nytt

Rett som det er kan man høre folk si : "Vi ønsker noe nytt ; nye lærdommer, og nye ideer." Tro meg, min venn. Blir du trett av Guds ord og blir det kjedsommelig for deg, da er det et spørsmål om du ikke er utenom samfunnet med ham.

Da jeg var i Baltimore siste gang, bodde jeg i et hus som hadde vinduer like opp til en episkopal kirke. De fargede vinduene i kirken var mørke og uinnbydende om dagen, men å, hvor skjønne de var om aftenen, når lyset skinte ut gjennom dem!
Når den Hellige Ånd får røre ved din forstands øye, og du får se Kristus skinne gjennom Bibelens blad, da blir den en ny bok for deg.

En ung dame fikk engang fatt i en roman, som hun syntes var svært tung og uintressant. Noen måneder etter stiftet hun bekjentskap med forfatteren, og senere ble hans hustru. Da fant hun ut at det var noe med boken, og hennes mening om den ble forandret. Forandringen var ikke i boken, men i henne selv. Hun hadde lært å kjenne og elske den som hadde skrevet den.

Noen kristne leser Bibelen av plikt, om de i det hele tatt leser den ; men så snart en mann eller kvinne ser Kristus som den skjønneste av titusen, da blir Bibelen en åpenbarelse av Faderens kjærlighet, og den blir uendelig tiltrekkende og interessant for dem.

Mange mennesker synes at Bibelen er "ute av mote", og at det er en gammel bok som har sett sine beste dager. De synes den var god å ha i de mørke tidsaldre, og mener nok at den inneholder meget historie, men at den aldri har vært tiltenkt vår tid. Vi lever i en mere opplyst tidsalder, og kan klare oss godt uten denne gamle boken. Vi har vokst fra den, sier de.

Du kan likeså si at solen, som har skinnet så lenge, nå er så gammel at den er "ute av mote", og at en mann som bygger et hus ikke behøver å sette vinduer i det, fordi vi nå har nye og bedre belysningsmidler, nemlig gass og elektrisitet. Dette er noe nytt, og jeg vil gi folk som tror at Bibelen er for gammel og utslitt, det rådet når de bygger seg et hus, at de ikke setter vinduer i det, men opplyser det med elektrisitet ; det er noe nytt, nettopp hva de higer etter.

Hjelp i alle livets situasjoner

Husk at du ikke kan komme i noen stilling i livet, uten at du kan finne et trøstens ord i skriften. Hvis du har prøvelser og motgang, finnes det et løfte for deg. I glede og i sorg, i sykdom og sunnhet, i fattigdom og rikdom, i alle livets forhold har Gud et løfte til deg, gjemt i sitt ord. På en eller annen måte har det noe å gi deg, og sannheten er anbefalt til alle menneskers samvittighet.

Det fortelles om Richard Baxter, forfatteren av "De helliges evige hvile", at han i sin ungdom særlig var under innflytelse av miraklene, i en moderne alder mer under påvirkning av oppfylte profetier, og henimot avslutningen av sitt liv følte han den dypeste tilfredstillelse i sine egne, rike erfaringer av evangeliets kraft.

Hvis du er utålmodig, så sett deg ned i stillhet og samtal med Job. Er du full av selvtillit, så les om Moses og Peter. Er du svak så se på Elias. Er sangen forstummet i ditt hjerte? Lytt da til David! Er du politiker, så les om Daniel. Blir du vrangvillig? Les om Esaias! Er du kold? Les om den disippel som Jesus elsket! Er din tro svak? Les om Paulus! Blir du doven, så betrakt Jakobs brev. Mister du synet på fremtiden, så les i Åpenbaringen om det forjettede land.

Bibellesning gir megen fred

I salme 119, 165 står det skrevet : "Megen fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem". Betraktning av Guds ord bevarer freden. Se på de kristne som er rotfestet og grunnfestet i Guds ord! Du vil finne at de eier megen fred. Men de som ikke er kjent i sin bibel og ikke studerer den, de blir lett irritert når en liten vanskelighet melder seg. Kommer litt forfølgelse, er freden forstyrret, og kommer en liten motgangsvind, så er freden straks borte.

Jeg blir somme tider forbauset når jeg ser hvor lite det skal til for å jage all fred og trøst bort fra enkelte mennesker. En ond tunge kan være nok. Men hvis vi har Guds fred i hjertet, da kan verden ikke ta den fra oss. Den kan ikke gi den, og heller ikke ta den. Vi må få den fra et høyere sted enn verden, og den freden er den som Kristus gir. "Megen fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem". "Salig er den som ikke forarges på meg". Legg merke til det, at en kristen som har studert sin bibel, som har satt merker i sin bibel, som stadig under bønn og stille betraktning nærer sin sjel med ordet, han vil ikke lett bli forstyrret eller irritert.

Slike er de som stadig vokser og arbeider. Men de som sjelden åpner sin bibel og lite studerer den, som lett tar anstøt og undres over hvorfor nettopp de skal ha så mange vanskeligheter, det er de mennesker som sier at kristendommen ikke er hva den gir seg ut for å være. Den virkelige feilen ligger i det at de ikke har gjort det Herren har befalt dem. De har forsømt Guds ord. Hvis de bare hadde studert Guds ord, ville de ikke vært i en slik stilling. Da ville de ikke ha vandret borte fra Gud i årevis, og levd av verdens avner og avfall. De har forsømt å dra omsorg for det nye liv, de har ikke næret det, og den stakkars sjelen har sultet, er sunket ned i svakhet og fordervelse og har lett snublet eller tatt anstøt.

Er et menneske født av Gud, kan det ikke trives uten Gud. Forsøker det på å leve uten Guds ord, vil det dø.

Sulte sjelen

En mann tilsto for meg, at hans sjel ikke hadde fått næring på førti år. Denne mannen er et eksempel på tusener, ja titusener i våre dager. Den stakkars sjelen sulter. Vi tar nøye vare på vårt legeme, som vi bor i for en dag, og så forlater. Vi gir det føde tre ganger daglig, vi kler og varmer det, og om en stund skal det legges i graven å råtne. Men det indre menneske som skal leve evig, det blir ofte magert og utsultet. "Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som utgår av Guds munn".

Veiviser til den kristnes hjem

Hvis en mann er ute å reiser og ikke vet hvor han befinner seg, eller hvorledes han skal ha bestemmelsesstedet, kommer han lett opp i mange vanskeligheter, og han kan ikke glede seg slik over turen som han kunne om han hadde hatt en god veiviser. Reisen er kanskje farlig og veien ukjent. På livets reise er Bibelen en veiviser, og den er den eneste som viser oss den sikre veien til himmelen.

"Ditt ord er en lykte for min fot og et lys på min sti". La oss ta oss i vare og ikke forskyte det lys og den hjelp som den tilbyr oss.