Bilder fra Israel

Israel blir frelst ved Herren med en evig frelse; I skal i all evighet ikke bli til spott og skam Jes 45.17