Intro

Heisann alle søsken.

Er det ikke herlig å være et Guds barn, kjenne på freden og hvilen det gir og kunne stole på vår Far. At vi midt i en verden full av kaos kan ha fred og hvile. Mange mennesker søker forgjeves og er villige til å ofre mye / betale mye for å finne fred. Det er en stor gave å ha i livet sitt.

Det er godt å samles her nok en søndag for å kunne høre Guds ord forkynt. For det er en stor velsignelse å kunne få komme sammen å høre hva Herren har på hjertet idag til oss gjennom tale, sang og evnt vitnesbyrd. Så vi kan fornyes i vår tro å kjenne ilden bruser i vårt hjerte og kropp til oppbyggelse og oppmuntring. Noe vi kan leve å grunne på hele den kommende uke og fryde oss over.

For vi er frelst av nåde ved tro på evangeliet, troen på Guds mesterlige redningsplan ved Jesu død og oppstandelse på korset for å fri oss ut fra syndens klør og konsekvens hvilket er død og evig atskillelse fra Gud.

La oss idag minnes den evige kjærlighet Gud har til oss ved å ville redde mennesket trass i vår rebelske, krigerske onde syndige natur. Å sette pris på den frukt, kjærlighetens og fredens frukt som stadig fornyer seg i vårt indre.

Han la det ikke på mennesket å klare det, vi kan ikke gjøre oss fortjent til det, bare motta det i tro. For at det skulle være så lett at alle kan få ta del i det. Så ingen kan rose seg. Helt uten svette!

Jeg har tenkt på sannheten å livet de siste dagene. At Guds skaperverk er synlig overalt rundt oss. At mennesket så hastig dør etter å ha levd en liten stund. At vi har så kort tid på å løse billett og ikke minst finne ut hvor vi kan finne den billetten.
At tiden er kort og nådetiden snart er over. Snart kommer Jesus igjen på den brustne sky.

Det er så mange snarer. - Vi mennesker vil fylle vår tomhet og håpløshet ved å ty til alle slags botemidler for å forsøke å fylle vår trang. Men det hjelper ikke. Mange av oss blir stadig rikere, noen blir berømte, andre når toppen av utdannelse, men vi er stadig like tomme på innsiden. Vi søker svar og sannhet overalt, men den finnes bare et sted.

Det er bare en sannhet og det er Jesus kristus.

Jesus sa at Han er Sannheten Joh 14.6  og at den som tar imot Han som et barn ved tro og omvender seg skal bli frelst / skal arve Guds rike.

Når vi tar imot / aksepterer han i våre liv får vi et nytt hjerte, et nytt liv fylt med håp og vi får fred med Gud. Halleluja!!

Den som tørster han vil aldrig mer tørste om han lar jesus få rå, han vil selvsagt lengte etter mer, mer av Gud, mer av livet, mer av kjærligheten og mest av alt lengte hjem, lengte inn i jesu armer, lengte dit hvor vi alltid skal loovsynge Gud vår far og tilbringe evigheten.

Du som er et Guds barn, frykt ikke for jeg er med deg sier Herren...jeg planla deg i mors liv og hele ditt liv har jeg voktet deg, frykt ikke, også på din siste reise skal jeg bære deg, se frimodig inn mellom porten, det er meg, det er herren , jeg som er Guds lam, frelseren fra Golgata.

Si du bare lovet være Gud i himmelen. Lovet være deg som reddet meg. halleluja halluja.

Vi takker deg far i himmelen...Bønn