Rebekka

Er et hebraisk jentenavn som betyr hun som binder eller er bundet. Hebr. bindene, fastbundet.

Datter til Betuel, Abrahams brorsønn, og søster til Laban. Hun var barnebarn til Abrahams bror, Nakor 1 Mos 22:20-23

Hennes hjem var i Nakors by i Mesopotamia 1 Mos 24.10, muligens identisk med det nåværende, Nakur nedenfor Karan i Balikdalen.

Rebekka ble Isaks hustru og mor til tvillingsønnene Esau og Jakob. Av disse ble Jakob hennes yndligssønn, som hun ved svik hjalp til farens velsignelse. Dette medførte at hun måtte gi avkall på å ha Jakob i sin nærhet.

Av frykt for Esaus hevn på Jakob tilskyndte hun ham til å dra til sin bror Laban, og da Jakob omsider kom tilbake til Kanaan, var hun åpenbart død.

Rebekka fikk sin grav i familiegravstedet i Makbela-hulen 1 Mos 49.31

Hun nevnes bare en gang i NT Rom 9.10

Rebekka er forbilde på menigheten, de som er kalt ut som en ren Jomfru for Kristus 1 Mos 24.16 , 2 Kor 11.2 , Ef 5.25-32