Et glimt av helvete i en drøm

A : Jeg drømte om fortapelsen i natt, - det var fælt!

B : Du også! - Jeg også drømte om fortapelsen. Det var overalt, og jeg pintes forferdelig...

A : Jeg drømte også om ild og pinsler - på avstand : jeg så ilden langt borte. Selv var jeg trygg, men jeg kunne se at menneskene pintes...

B : Var det flere mennesker? - I min drøm var jeg alene i flammehavet. - llden kom som en bølge over meg og jeg skrek til. Flammene reiste seg rundt meg med et tordnende brøl, og så avtok de igjen. - Det gikk i bølger, nesten regelmessig. Jeg bare ventet i redsel på neste bølge. Smerten og heten var helt uutholdelig!

A: Men jeg var trygg pa avstand fra ilden. De fortapte var pa den andre siden. Vi var hoyt oppe pa en as1y&g. Det var helt morkt, og foran fjellet vi var pa ,la et dypt, kullsvart svelg - som et krater. Jeg kunne ikke se bunnen pa det. - Langt borte pa den andre siden av krateret sa jeg flammene. Og jeg sa mennesker som beveget seg innei flammene. De strakte hendene i vzret som om de ropte om hjelp. Sa falt de overende av kraften i ilden. Det var en veldig larm. Og voldsomme, uhy&gelige skrik, som i ytterste nod_ jeg ble redd og krop inntil brystet pa ham som jeg satt pa fanget til. ­ B: Satt du pa fanget til en mann?- Vet du ikke hvem det var?

A: Jeg skjonte det senere, men fortell fors t du. Tenk a op leve helvetes pinsler pa sin egen kropp - selv om det var en drom! - Visste du i drommen hvorfor du var i helvete? B: Jeg var gatt fortapt. Og jg visste arsaken: jeg hadde mistet noe - for lenge siden. Jeg hadde heller ikke brydd meg om a finne det igjen. Jeg hadde mistet livet i Gud! - Jeg husket ogsa veldig klart at jeg hadde blitt advart. Jeg sa for meg hver enkelt situasjon, og hvem som kom med advars len. - Og jeg husket hva de sa. - Jeg slo det alltid fra meg. Jeg har ogsa vart engstelig for deg - at du skulle miste troen. Men na gar drom og virkelighet isrr -er du endu en troende eller er du ikke?- Forresten, -vent litt med a svare til jeg har fortalt mere fra min drom! Da jeg satt pa det trygge fanget og var forferde t over dem som pintes i flammehavet, ville jeg avsted for a Hjelpe dem. Jeg grat av medlidenhet med de fortapte. Jeg ro> pte for a overdove larmen og sa: Jeg kommer og hjelper dere. Ikke var redde, jeg kommer!, pa horte jeg en stemme hoyt over hodet mitt. Jeg visste at den tilhorte ham som jeg satt pa fanget til. For hadde jeg ikke tenkt pa hvem det var. Men jeg visste at elsket ham. Da strakte han en hand ut og la den oppa min hoyre hand. Plutselig s jeg - med en blanding av forferdelse og glede - at handen var helt spesiell: Det var et stort kantet hull i handen nr handleddet, som etter en firkantet bolt I1efL.---.-- en rrxantet bolt-� /1- 1�h-,11esoiker. Te2: sa min e2:en hand 2:1ennom hullet i Hans hand.

Da lente jeg meg tilbake mot brystet Hans og sa Jesus». Han svarte med en gang og sa navnet mitt. Stemmen hortes ut som et fossefall, men var helt tydelig. Jeg kjente meg fullkomment lykkelig. B: Du hadde det akkurat som Lasarus i Bibelen. A: Bedre! - Jeg satt jo pa Jesu fang! B: Jeg opplevde noe i natt etter at jeg hadde vaknet av drommen. Noe veldig positivt! Jeg gikk lenge rundt i stua i natt. Jeg var opprort og kjente et veldig indre press. Jeg visste at det jeg op levde i dromme var Guds dom over livet mitt, om det ikke skjedde en forandring. Jeg var ved a miste kontakten med Gud. En dor var ved a bli lukket. Bare en smal stripe av lys slapp fortsatt inn til meg. Snart ville doren vere helt igjen, og jeg ville sitte helt i morke. Dette var sannheten om mitt liv! A: Hvorfor gjorde du ikkenoe med det? _Du ma da skjonne at det er Jesus som har advart deg! Han vil at skal kornme tilbake til Ham! B: Vent na! _ et var jo det jeg gjorde,- i natt imin egen stue!

il du omvende dine synder komme til himmelen, vil du leve i dine synder til helvete