Smith Wiggelsworth om Åndsdåpen-Våg å Tro, så Kommander

Det er idag stor uenighet om ektheten av Pinsens under. Men ingen ting er så overbevisende som det faktum at den Hellige Ånds vekkelse, som begynte for femten år siden ( 1907 ), fremdeles varer ved. Du vil oppdage at Gud har utøst sin Ånd på en bemerkelsesverdig måte over hele verden i dag, nøyaktig slik Han gjorde det under den herlige vekkelse som Gud sendte i Menighetens første århundre.

Vår Herre Jesus sa til disiplene sine:

" Jeg sender over dere det som min Far har lovet, men dere skal bli i byen inntil dere blir ikledt kraft fra det høye " Luk.24.49 Ved profeten Joel lovte Gud : " Jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød....over trælene og over trælkvinnene vil jeg i de dager utgyde min Ånd "

Da det er en utbredt misforståelse når det gjelder det å motta den Hellige Ånd, tror jeg Herren vil at vi skal undersøke skriften nærmere på dette området.

Jeg var hundre prosent sikker på at jeg hadde mottatt den Hellige Ånd, og denne overbevisningen sto jeg steilt på. Da Gud begynte å utgyte Ånden i England, dro jeg til Sunderland og traff der de som var samlet for å motta den Hellige Ånd. Stadig var jeg på disse møtene og laget uro slik at folk til slutt ønsket jeg ikke var kommet. De sa at mine forstyrrelser gjorde det umulig for Ånden å komme. Men jeg lengtet etter Gud og var kommet til Sunderland fordi jeg hadde hørt at Gud gjestet sitt folk, at Han åpenbarte sin kraft, og at folk talte i tunger som på Pinsedag.

Da jeg kom til dette stedet, sa jeg: " Jeg forstår ikke noe av dette møtet. I Bradford kom jeg fra et møte der Guds ild brant. Ilden falt igår kveld og vi falt alle til marken under Guds kraft. Jeg er kommet hit for tungenes skyld. Men jeg hører ingen tunger, jeg hører ingen ting i det hele tatt. "
" Når du blir døpt med den Hellige Ånd, " sa de, " så kommer du til å tale i tunger."
" Jaså," sa jeg " da Guds kraft kom over meg, løsnet min tunge, og da jeg gikk for må tale på friluftsmøte, var det som om jeg hadde fått ny tunge. "
" Nei" sa de, " Det er ikke slik du blir døpt med den Hellige Ånd "
" Jeg er Åndsdøpt," avbrøt jeg, "og det er ingen her som kan overbevise meg om at jeg ikke er det."

Jeg sa imot dem og de sa imot meg.

Jeg husker en mann som reiste seg og sa: " Kjære brødre og søstre, jeg har som dere vet vært her i tre uker nå, og Herren har døpt meg i den Hellige Ånd, og jeg begynte å tale med andre tunger." " Jeg sa: " La oss få høre det. Det er derfor jeg er her." Men han ville ikke tale i tunger. Jeg gjorde det samme som andre gjør i dag, jeg blander sammen 1.kor.12 og ap.gj.2. Disse to kapitlene behandler to forskjellige ting. Den ene taler om om Åndens gaver, og det andre om åndsdåpen og det medfølegende tegn. Jeg forstod ikke dette, og sa til mannen:

" La oss få høre at du snakker i tunger." Men han kunne ikke. Han hadde ikke mottatt "tungegaven, men Åndsdåpen.
Etter som dagene gikk, ble jeg mer og mer lengtende. Jeg hadde vært et uromoment i møtene, men Herren var nådig, og jeg kommer aldri til å glemme den siste dagen, dagen jeg måtte reise. Gud var mektig nær meg siste kvelden. Det skullel være møte, så jeg gikk, men klarte ikke komme til ro. jeg gikk til Vicarage, og på biblioteket der jeg sa til fru Boddy:

" Jeg holder ikke ut lenger. Jeg må ha disse tungene." Hun svarte : " Broder Wigglesworth, det er ikke tungene du trenger, men åndsdåpen. Dersom du vil la Gud få døpe deg i sin Ånd, så vil det komme av seg selv." Jeg sa: " Du vet at jeg må reise klokka fire. Vær snill å legge hendene på meg så jeg kan få tungene."

La hendene på meg, og ilden falt :

Ilden faller ! " Da var det noen som banket inntrengende på døren, og hun måtte gå ut. Det var det beste som kunne skje, og jeg ble alene med Gud. Da ga Han meg en åpenbaring. Det var vidunderlig ! Han viste meg et tomt kors og den herliggjorte Jesus. Jeg priser Gud at korset er tomt, at Kristus ikke lenger er på korset. Det var der han bar vår forbannelse, for det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre."

Han ble gjort til synd for oss forat vi skulle kunne bli gjort rettferdige for Gud i Ham. Jeg så at Gud hadde renset meg. Så var det som om jeg fikk et nytt syn, og jeg så et fullkomment vesen stå med munnen åpen og si : " Ren ! Ren ! Ren !"

Da jeg begynte å si det etter, oppdaget jeg at jeg talte i andre tunger alt etter som Ånden gav meg å tale.
Det var like vakkert og fredfullt som da Jesus sa: " Ti og vær stille. " Dette øyeblikkets stillhet, og gleden jeg følte overgikk alt jeg tidligere hadde opplevd. Men, Halleluja, etter hvert har den guddommelige åpenbaring og kraft bare blitt større, mekrigere og mer vidunderlig. Dette var bare begynnelsen, og det finnes ingen avslutning. Dine opplevelser i den Hellige Ånd vil ikke opphøre før du er i himmelen, før du for alltid befinner deg i Guds nærhet.

Fra boken "Alltid voksende tro"
Smith Wigglesworth