Menighetens solide fundament

Ettersom tiden har gått, har jeg stanset og grunnet på hvorfor det er så stor uenighet mellom alle kirker, menigheter og sekter, og hvorfor det er en slik åpen strid mellom disse.
Det er forsvinnende få av alle disse menighetene som forkynner det levende budskap, slik som det var i den første tids menighet. Jeg har ofte blitt beskyldt for å anklage alle andre, men det har aldri vært min hensikt.

Fra den dagen jeg ble frelst og inntil idag, har jeg med min forkynnelse lagt an på en konfrontasjon mellom mennesket og Guds ord, slik at vi alle må se oss selv i lys av den forkynnelsen som er i full overensstemmelse med både Det gamle og Det nye testamentet.

Det er Guds ord som skal dømme oss på den ytterste dag.

Overalt er det jo et ønske om å få oppleve gamle tiders vekkelse, men dette betinger at vi går inn på gamle tiders forkynnelse - nemlig troens forkynnelse.

Paulus sier :

"Og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft 1. Kor. 2,4-5

Hvis vi ikke regner med at vi har en åndehær som har til hensikt å ødelegge alle bevis på at kristus lever å kjempe imot, har vi alle våre taler og møter ingen hensikt. Når paulus sier i 1.Kor. 2.1: 2 Og jeg, da jeg kom til eder, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom og forkynte eder Guds vitnesbyrd", avslører det ganske godt at evangeliet aldri kan forenes med den menneskelige visdom eller taleferdighet.

Guds Visdom er større enn menneskers visdom

Det er helt umulig for menneskenes innsnevrede visdom å forstå eller forklare Gud. Vi skal legge merke til at både i det gamle og Det nye testamentet var profeter og aposteler fullstendig avhegning av Guds Ånd. Det var det som fikk dem til å tale, direkte fra Gud, med disse ord:

" Så sier Herren"

De talte drevet av Den Hellige Ånd og resultatene uteble aldri

Aage Samuelsen
Levende kristendom - død religion