Fred - Til Sist


Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit. Jes 26.3

Du vet nå hva det betyrå eie fred med Gud. Du vet hva det koster å oppnå fred å lykke.

Jeg kjenner mennesker som ville betale en million dollars for å finne fred.