Hva vet vi om Gud egentlig?

For Herren eders Gud Han er gudenes Gud og herrenes Herre, den store, den mektige, og den forferdelige som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gaver, som hjelper den farløse og enken til deres rett, og som elsker den fremmede, så Han gir ham føde og klær. Derfor skal også i elske den fremmede : I har selv vært fremmede i egyptens land " 5 Mos 10.17-19

Herren eders Gud er gudenes Gud og herrenes Herre, leste vi i teksten vår. Det er vel den største og mest betydningsfulle sannhet i hele Bibelen. Dette at det finnes en levende Gud. Og det er det viktigste for oss alle her i livet at vi lærer denne Gud å kjenne og lever vårt liv i
samfunn med Ham Joh 17.3

Hvis vi vil få kjennskap til Gud så må vi vende oss til Guds eget ord, til Bibelen. I det ordet vi har lest med hverandre idag finner vi 3 store sannheter om Gud. Først leser vi her at Gud er den store og mektige Gud Salme 104.1 Han er gudenes Gud, sier Moses i sin tale til Israels folk Jes 40.18

Han kan ikke stilles ved siden av hedningenes guder. Disse stumme avgudene har nok munn, men de kan ikke tale. De har øyne, men de ser ikke. Deres lamme og livløse hender har aldri kunnet hjelpe noen som var i nød, og deres døve ører har aldri lyttet til noen bønn. Men vår Gud, Han er den store og mektige Salm 115.5-7

Han er den Allmektige Skaper

Bibelen sier at selve skapningen omkring oss beviser at det finnes en Gud. Og bibelen begynner med disse mektige ordene :

"I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden" 1 Mos 1.1

Verden er ikke et produkt av blind tilfeldighet og døde naturlover. Det er Gud som har skapt alle ting. Om du ser et godt maleri av et vakkert landskap, så vet du at det er en kunstner som har malt det. Du vet at i all evighet kunne ikke tilfeldighet og slumpetreff frembringe et maleri på en lerretsduk! Hvorfor tror du da ikke at det er en som har dannet selve naturens underfulle kunstverk?

Jo, det var en som skapte det alt sammen. Det var Gud som tente stjernene på hvelvingen over oss, og lot himmelen speile seg i sjøen. Det var Han som reiste fjellene opp mot skyene. Han lot vinden suse i tretoppene og han lot kildene velle fram nede i dalen. Han gav blomsten farge og rosen duft.

Det var Han som skapte mennesket i sitt bilde, og la evigheten og Gudslengselen inn i våre hjerter. Han er den store og mektige Gud Pred 3.11. Det neste vi ser av ordet her, er dette at Gud er en Hellig og rettferdig Gud Jes 5.16 og Jes 6.3. Det er jo noe stort at og underfullt at Gud er rettferdig.

Allmaktens Gud er rettferdighetenes Gud. Derfor Skal det gode seire til slutt. Det er ikke ondskapen som skal herske, men rettferdigheten Åp 12.10

Likevel er det for oss noe alvorlig og nesten skremmende i dette at Gud er rettferdig. For vi er syndere. Bibelen sier at alle er syndere og fattes Guds ære Rom 3.23. Det sier forresten vår samvittighet også. Fordi Gud er rettferdig krever han at også vi skal være rettferdige 5 Mos 16-20. Og bibelen sier at Gud hater synden og straffer synderen Rom 2.1-9.

Ofte er det slik at mennesker som lever hele sitt liv på avstand fra Gud, likevel mener at de har meget god greie på hvordan Gud er og bør være! Og da er det gjerne slik at hele deres forestilling om Gud kan samles i dette at han må være meget snill og uhyre medgjørlig. Men de som sto Gud nær var grepet av en hellig frykt for den allmektige Salm 9.8-9. De visste att Gud er dommens Gud. Og Hebreerbrevets forfatter utbryter :

"Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!" Hebr 10.31

For Moses var han

"Den store og forferdelige Gud som ikke gjør forskjell på folk" 5 Mos 10.17.

Han er den ubestikkelige som ikke tar imot gaver. Ikke med all din rikdom kan du kjøpe deg fri.

Men så fortsetter Moses med å si, at denne store og forferdelig Gud, Han er likevel kjærlighetens og barmhjertighetens Gud 5 Mos 10.18. Han hjelper den farløse og enken til deres rett, og Han elsker den fremmede så Han gir ham føde og klær. Hvor underlig det måtte være for Israels folk å høre dette. De var vant til å betrakte seg selv som utvalg og begunstiget. De visste at Gud hadde kalt dem til sitt folk, og at Han hadde sitt folk kjær. Men nå sier Gud at han elsker den fremmede. Han forakter ingen. Han tar seg av den hjelpeløse og elendige. For ham er der ingen landegrenser og ingen nasjonale skranker. Det er et glimt av evangeliets lys som møter oss her i denne gamle lovens bok-Gud er kjærlighet.

Det er ikke bare israel som er elsket av Gud, men hele menneskeslekten :

For så elsket Gud verden at Han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv Joh 3.16

Gud elsker alle mennesker. Ikke bare de fromme og Gudfryktige. Bibelen sier at Gud viste sin kjærlighet til oss ved dette at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere Rom 5.8. Det står at vi var fremmede og fiender ved vårt sinnelag i de onde gjerninger Kol 1.21. Kanskje du som leser dette, nettop er i den stillingen. Du er fremmed for alt som har med Gud og kristendom å gjøre. Du er ukjent med Guds ord og vilje. Du er fremmed for livet i Gud, og du er utenfor Guds samfunn.

Likevel elsker Gud deg. Da vi var fiender, elsket Gud oss. Da vi vendte Ham ryggen søkte Han oss Rom 5.10. Jesus kom for å søke og frelse det som var fortapt Luk 19.10 . Han gikk opp til Golgata og led og døde for dine synder Ef 1.7. Fra Guds side er saken klar, du kan komme til Ham og få tilgivelse for all din synd. Av bare nåde kan du komme inn i Hans samfunn Ef 2.8

Du som idag er utenfor Kristus, som er utelukket fra Israels borgerrett og fremmed for paktene med deres løfter, - du som idag er uten håp og uten Gud i verden, du kan få oppleve virkeligheten og saligheten i det gamle bibelordet som sier :

"Men nå, i Kristus Jesus, er i som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod."