Hvor finns vel i verden en frelser så stor
som Jesus fra Nasaret er.
Hvem kan vel som Jesus gi hver den som tror
av livet, det evige her.

Hvem gjør vel som Jesus en klarere vin,
men gjemmer den beste til nu.
I kjødhjerter nye den perler så fin.
Det gamle det tager han ut.

Hvem kan vel som Jesus i ørkenen gi brød.
Av klippen gi levende vann.
Og hvem kan som Jesus oppvekke en død?
Nei, ingen i verden det kan.

Å si meg hvem skal vel til himmelen bli med?
Til bryllup med Jesus få gå.
Jo, den som er rede og eier Guds fred,
for tronen og Lammet skal stå.