Nr 104

Bryt i jubel ut du Guds løste skare

Bryt ut i jubel du Guds løste skare
Sin sønn Gud sendte til en fallen jord
O dyp av handlinger så underbare
Min Gud han frelser hver og en som tror

Kor :

For sterk er Gud og mektig å bevare
Han er mitt skjold, mitt vern, halleluja
Han er min Fader og han bruker svare
På min bønn, Halleluja

Bryt ut i jubel du Guds løste skare
La lovsangstoner lyde til din Gud
La tvil og uro, frykt og mismot fare
Og gå frimodig frem på Herrens bud

Bryt ut i jubel du Guds løste skare
La verden se at glede fins i Gud
For derigjennom kan du middel være
Og føre noen sjel til tro på Gud

Bryt ut i jubel du Guds løste skare
Du har et hjem som venter over sky
Og snart du får til dette hjemmet fare
Og se din Frelser, hvilket herlig syn