Nr 129

Bortenfor vår sol og måne

HER ER ALT SÅ SMÅTT OG RINGE

Bortenfor vår sol og måne i en skjønn og herlig stad
skal jeg bo i evighetens evighet
der skal ingen meg få håne, ingen hindrer meg bli glad
når jeg skuer kongen i hans herlighet

Her er alt så smått og ringe, men hos Gud så mektig stort
hva kan denne verden bringe frelsen er fullkommengjort
la så alt omkring meg fare, Jesus er mitt hjertets alt
nu jeg lever i en ny og lys gestalt

Skaren ingen her kan telle, synger lammets nye sang
kledt i kjortel hvit med palmegren i hand
Her på jord kan dagen helle, og den mørke natt bli lang
Sol går aldri mere ned i himmlens land