Nr 13

Gud har i bibelen så tydelig sagt

Gud har i bibelen så tydelig sagt
At vi skal få av hans makt og kraft
Så vi hans vidner skale være
Den hellige ånd har han sendt til jord
Den åpenbarer det skrevne ord
Og gaver skjenkes til dem som tror
I kamp mot djevelens hære

Nu menigheten fornyet blir
På offeralteret sitt liv de gir
Til åndens enhet Gud kaller
Se hjerter renses for urenhet
Og bliver fylte med kjærlighet
Gud åpenbarer sin herlighet
Og ild fra himmelens faller

I ånden jubler de hellige
De priser herren for det som skjer
Av glede de jubilerer
Vi får erfare at Gud er god
Frem går hans verk lik en mektig flod
Og skyller bort det som står imot
Sin kraft han nu demonstrerer

Se skarer frelses i tusentall
De blir oppreist i fra syndens fall
Sin frelser kjær de tilbeder
Den blinde ser, og den halte går
Den lamme springer, for kraft han får
Av hjertet gjør de som skrevet står
På veien ånden dem leder