Nr 19

Arme synder som er såret

Arme synder som er såret
Du som engstes i din sjel
Smertens mann har straffen båret
Han befri og hjelpe vil

Kor :

Jesus vil, Jesus vil
Ja, han alltid hjelpe vil
Jesus vil, ja, han vil
Alltid Jesus hjelpe vil

Den spedalske Jesus spurte
Om du vil, så rens nu meg
Hvilket herlig svar han hørte
Se, jeg vil helbrede deg

Ingen går fra Jesus bundet
Som av hjertet vil bli løst
Nådesolen er opprunnet
Alle kan få fred og trøst

Syke, halte, lamme, blinde
Døv og stum, ja, synder stor
Alle lekedom vil finne
Som vil tro på Jesu ord