Nr 7

Fortapt, forlatt Gud fant meg

Fortapt, forlatt, Gud fant meg
All min synd Han renset bort og jeg ble fri
I sjelen såret var jeg
Men tenk at Jesus ei gikk meg forbi

Kor :

Jeg takker Gud. Jeg takker Gud
Fra dypet av min sjel jeg takker Gud
Jeg takker Gud, jeg takker Gud
Min takk til Ham skal vare livet ut

Jeg gråt, og ba om nåde
Gud svarte meg og grep min svake hånd
Han løste livets gåte
Og brøt i sønder Satans sterke bånd

Da alt var trist og håpløst
Da ble for meg en håpets stjerne tent
Fra synden ble jeg frikjøpt
Og sorgens tid er nu til glede vendt