Nr 9

Et herlig liv jeg eier

Et herlig liv jeg eier i Jesus, Frelseren
Han er for meg på jorden den aller beste venn
Til meg, en fattig synder, han gav sin kjærlighet
Han ble min sjelsforløser, for tid og evighet

Nu han meg trofast leder på veien dag for dag
Jeg alltid får erfare hans rene hjertelag
Går veien oppad berg, og ned i dype dal
Når jeg har Jesus med meg forsvinner sorg og kval

Når satan kommer til meg han tvil i meg vil så
Han sier : Frelsen din kan du aldri stole på
Da minnes jeg den dag da frelseren meg fant
Hvor herlig han meg løste fra lenkene som bant

Da frem fra hjertet strømmer det takk og lovsang ut
Og djevelen får høre meg fullt ut prise Gud
Jeg synger glad om Jesus underfulle verk
Og vinner mer enn seier i ham som gjør meg sterk