Nr 89

Blott en dag

Blott en dag, et øyeblikk ad gangen
Å, så trygt, i alt som kommer på
Hvorfor skulle angst min sjel ta fangen
Av min Faders hånd jeg alt kan få
Han som har for meg et faderhjerte, han vil skjenke meg fra dag til dag
timer fylt med fryd, men også smerte, både prøvelser og velbehag